27 feb 2012

Crypte Eligiuskerk Eine - Restauratie

Vraag nr. 245 - 26 januari 2012 Crypte Eligiuskerk Eine - RestauratieAan Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.