10 jun 2020

Groen dient spoedvoorstel in rond dekolonisatie in de eindtermen

(Foto: Belga)

Groen vindt het niet kunnen dat onderwijsminister Weyts ingrijpt op de eindtermen die een expertencommissie vormgeeft. Vorige vrijdag lagen de nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad op de regeringstafel. De beslissing over die eindtermen werd echter uitgesteld. Er is onenigheid tussen de regeringspartijen. ‘Minister Weyts wil immers nog stevig morrelen aan die eindtermen en voorstellen die uit de expertencommissies komen schrappen. Onder andere op de eindtermen wiskunde, maar ook geschiedenis en burgerschap werd nog stevig ingegrepen,’ zegt Elisabeth Meuleman (Groen).

‘Er zijn indicaties dat eindtermen over kolonisatie, imperialisme en dekolonisatie sneuvelen in TSO/BSO door de ingrepen van Weyts.’ Groen dient vandaag een spoedresolutie in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Op een moment dat racisme en discriminatie brandend actueel is willen wij dat deze thema’s stevig verankerd worden in de eindtermen, niet alleen voor het ASO, maar ook voor TSO, BSO en in het basisonderwijs’, klinkt het resoluut.

‘We vragen in onze resolutie ook veel meer. Zo willen we dat dat er aandacht is voor niet-westerse perspectieven en de relatie verleden-heden-toekomst, dat de leerplancommissies die de eindtermen vertalen naar lesmateriaal divers worden samengesteld, dat er een kwaliteitsvol vormingsaanbod voor leerkrachten komt, dat nog meer er aandacht is voor stereotype beeldvorming in lesmateriaal, dat academisch onderzoek rond het thema gestimuleerd wordt,’ vervolgt Meuleman.


Achterkamertjespolitiek

Maar ook op andere leerinhouden wordt ingegrepen. Zo wordt de lat lager gelegd voor de kennis van Frans en Engels, en worden kenniselementen bij literatuur geschrapt. Ook projectmatig werken in de STEM-richtingen verdwijnt. En het reflecteren over de voordelen en uitdagingen van diversiteit verdwijnt in de richtingen met dubbele finaliteit (vroegere TSO).

‘We vinden ongehoord dat Minister Weyts op deze manier ingrijpt op een delicaat en langlopend proces, waarbij experten en mensen uit het onderwijsveld twee jaar lang hebben gewerkt om tot goede evenwichten en logisch opgebouwde eindtermen te komen. Dergelijke inmenging en achterkamertjespolitiek is ongezien.’

 

Lees hier de volledige resolutie.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren