Onderwijs

Naar school gaan gaat over zo veel meer dan een goed rapport halen. Onderwijs is de motor van onze samenleving. Het ontplooit ons als mens en geeft onze identiteit vorm. Een goede schoolcarrière zet je in de startblokken voor een goed leven. Groen versterkt het onderwijs en zet de toekomst van onze leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen bovenaan de politieke agenda.

  • Investeren in kwalitatief onderwijs is investeren in de toekomst. We maken een inhaalbeweging en investeren voortaan evenveel in onderwijs als landen uit de Europese kopgroep. Met dat extra geld werken we aan een breed en geïntegreerd zorg- en leertraject op school en schenken we meer aandacht aan de eerste levensjaren van elk kind.
  • Onze basisscholen groeien de komende jaren uit tot brede scholen. Zo'n brede school heeft meer oog voor welzijn op school en streeft naar een beter evenwicht tussen economische en levensbeschouwelijke doelen. Met andere woorden: ons onderwijs bereidt je niet alleen voor op de arbeidsmarkt maar geeft ook je leven mee vorm.
  • Voor secundaire scholen zijn we ambitieuzer dan de huidige regering. De ingrepen van de regering lossen de problemen niet op en bovendien staat het de scholen vrij om al of niet mee te doen. Wij gaan voor een onderwijssysteem dat de studiekeuze effectief uitstelt tot de tweede graad, dat leerkrachten beter ondersteunt, en dat leerlingen meer positieve keuzes laat maken.
  • Voor een succesvolle hervorming van het onderwijs hebben we inspirerende, goedopgeleide leerkrachten nodig. Groen hertekent het beroep van leraar en geeft perspectief op een aantrekkelijke loopbaan.
  • Ook de schoolinfrastructuur nemen we onder handen. Scholen spelen een centrale rol in de samenleving, maar de gebouwen hebben vaak een te eenzijdige functie. We zetten de schoolgebouwen breder in, ook na de schooluren.
  • Tot slot maken we volwassenenonderwijs toegankelijker, zeker voor kortgeschoolden, traaglerenden en mensen met een migratieachtergrond of taalachterstand. Het volwassenenonderwijs is immers een middel tot emancipatie. Levenslang leren, daar zeggen we volmondig ja tegen.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren