04 jun 2009

Onze bemerkingen bij het Oost-Vlaamse windplan

Samen met Groen! Oudenaarde formuleerde ik een positief advies voor het ontwerp provinciaal beleidskader windturbines. Groen! Oudenaarde steunt immers het provinciale plan voor de inplanting

van windturbines in Oudenaarde en, bij uitbreiding, in Zuid-Oost-Vlaanderen en in de ganse provincie). Wij willen met dit advies een aantal bemerkingen geven bij de ontwerptekst.

    1. 1. Algemeen

Gezien de klimaatsverandering, die mee veroorzaakt wordt door de
enorme CO2-uitstoot en gelet op de eindigheid van primaire
grondstoffen, vindt de Groen! Oudenaarde dat de provincie
Oost-Vlaanderen voluit de kaart van hernieuwbare energie moet trekken.
Een zo groot mogelijk deel van onze energievoorziening moet via
hernieuwbare energie tot stand komen. Windenergie is niet enkel een
eindeloos hernieuwbare en zeer schone energiebron. We worden tevens
minder afhankelijk van kernenergie en van fossiele brandstoffen. Deze
eigen Vlaamse energiebron is onuitputbaar en gratis.
Windenergie heeft een enorm potentieel. Veel van de sectoren die nodig
zijn voor de bouw van een windturbine zijn in Vlaanderen al aanwezig
(bijvoorbeeld Hansen Transmissions). Investeren in windenergie is
investeren in tewerkstelling.
Doordat windenergie gedecentraliseerd kan worden opgewekt, worden
transport en transformatieverliezen beperkt. De decentrale opwekking
kan ook bijdragen tot een mentaliteitswijziging bij de bevolking die
essentieel is om het rationeel energiegebruik te stimuleren.
De baten van windenergie moeten voldoende in rekening gebracht worden.
Dit kan tot gevolg hebben dat er niet voor elke plaats waar een
mogelijk hinderpunt zou kunnen zijn, neen kan gezegd worden. Bij het
afbakenen van nieuwe industrieterreinen, het aanduiden van
ontginningsgebieden voor oppervlaktedelfstoffen, het neerplanten van
gsm-masten met al dan niet schadelijke stralingen en dergelijke meer,
is de impact voor omwonenden vaak veel hinderlijker. Het gewicht van
uitsluitingslocaties mag niet zwaarder meespelen dan bij de opmaak van
PRUP's zoals de afbakening van klein- of grootstedelijke gebieden.
Groen! Oudenaarde is er van overtuigd dat het inplanten van windmolens
een groot maatschappelijk draagvlak heeft. Oudenaarde telde op 1
januari 2008 12 184 gezinnen. Als ook in Oudenaarde gekozen wordt voor
de windturbines met een ashoogte van 100 meter, betekent dit dat 10
dergelijke turbines alle Oudenaardse gezinnen van elektriciteit kunnen
voorzien (zie de technische aspecten op pagina 11 van het ontwerp). Het
inplanten van windturbines in Oudenaarde, en bij uitbreiding in de
ganse regio van Zuid-Oost-Vlaanderen, kan enkel gezien worden als een
postief verhaal. Windenergie is een zuivere en schone energiebron, die
bij de productie van elektriciteit geen vervuilende stoffen in het
milieu brengt.
Daartegenover vormt de steenkoolcentrale van Ruien voor onze regio een
gigantisch contrast. Oudenaarde ligt niet letterlijk in de schaduw van
de steenkoolcentrale maar geniet wel gratis mee van de uitstoot van
CO2, fijn stof, zwaveloxiden, zware metalen en dergelijke meer. In
oktober 2006 publiceerde Greenpeace een rapport over steenkool als bron
voor elektriciteitsproductie. België telt zeven centrales. De centrale
van Ruien is de grootste. De CO2-uitstoot bedraagt jaarlijks 3 miljoen
ton. Qua zwavelvervuiling is de centrale bovendien de meest vervuilende
industriële bron van België (zie
http://www.greenpeace.org/raw/content/belgium/nl/press/reports/dossier-s...).
De keuze tussen linten of clusters van windmolens en de vuile stoffen
spuwende centrale van Ruien is snel gemaakt. Oudenaarde en de
Zuid-Oost-Vlaamse regio moet het hoge windaanbod in de Vlaamse Ardennen
(zie ontwerp pagina 10) als een grote opportuniteit zien.

    1. 2. De zoekzones

(verwijzend naar de "Kaart potentiële inplantingslocaties" op
http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/ka/5185potentiële%20locaties%20%20-low.pdf)

- Wij zijn er ons van bewust dat Oudenaarde in de landschappelijk erg
kwetsbare Vlaamse Ardennen ligt. Tegelijkertijd moeten we het hoge
windaanbod in de regio (zie ontwerp pagina 10) als een kans zien.
Groen! Oudenaarde vraagt daarom, rekening houdend met het effect op de
avifauna, de zoekzones voor het inplanten van individuele windmolens of
van clusters van windmolens uit te breiden. Het is volgens ons per
definitie niet zo dat (een lint of een cluster van) windmolens en
landschappelijk waardevolle gebieden elkaar uitsluiten. Groen!
Oudenaarde onderschrijft de basisvisie van de provincie dat
windturbines als een positief element dienen bekeken te worden.

- Door de onmiddellijke nabijheid van de Donkvijvers is het in
het plan opgenomen industrieterrein Coupure geen geschikte plaats voor
inplanting van groot- en middenschalige windturbines. Door het effect
op de avifauna is inplanting er niet aangewezen.

- Het aangeduide gebied in de deelgemeente Leupegem ten zuiden
van de N8 is woonzone en daarom niet geschikt als zone voor groot- en
middenschalige windturbines.

- Groen! Oudenaarde vraagt de maximale benutting van
lijnvormige elementen als de N60 en de industriezone De Bruwaan en
nabij brouwerij Roman voor het inplanten van grootschalige turbines. De
ruimtelijke impact van middenschalige of grootschalige turbines is
weinig verschillend.
Groen! Oudenaarde vindt dat de provincie voluit de kaart van de
hernieuwbare energie moet trekken en er bij de steden en gemeenten op
aandringt sterk sensibiliserende campagnes te voeren ten voordele van
windenergie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren